etapy projektowe
 • koncepcje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty powykonawcze
 • projekty przetargowe

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty wielorodzinne
 • rewaloryzacja obiektów zabytkowych
 • budynki biurowe
 • hale przemysłowe

Oferta_paper_130x130

PROCES ADMINISTRACYJNY
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • pozwolenia na budowę
 • decyzje ULICP
 • odstępstwa od warunków technicznych
 • pozwolenia na użytkowanie

Oferta_Klucz_130x130

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
 • inwentaryzacje obiektów
 • studia koncepcyjne
 • analiza chłonności
 • pomoc przy wyborze działki
 • pomoc przy wyborze wykonawców